Land Speed Amazon

Följ vår projekt blogg. Vi bygger vidare på Amazylen mot vårt första mål på Bonneville Salt Flats: 200 MPH

Till blog:

Överladdning

Här hittar du valdadelar från vår kunskapsbank om överladdning.

Överladdning